תמיכה טכנית: 054-2932368


נתון התגובה :

8CO2(g) + S8(g)    →    8COS(g) + 4O2(g)                   ΔH° =3244 kJ

ידוע שב-1 מול של החומרS8(g) יש 8 מול קשרים של S—S .
נתונות אנתלפיות הקשר הבאות :

הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
C═O בחומר CO2(g) 803
S—S 265
C═S 420
O═O 497
C═O בחומר COS(g) x